Szervezet

Közgyűlés

Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés.

Elnökség

Az Egyesület vezető szerve a 5 tagú Elnökség, amelynek tagjait, az Elnököt és a négy Alelnököt a Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel, titkos szavazással 3 év időtartamra választja.

Felügyelő Bizottság

A Felügyelő Bizottság feladata az Egyesület alapszabályban rögzített tevékenységének, gazdálkodásának folyamatos ellenőrzése és a közhasznú tevékenység felügyelete. A Felügyelő Bizottság 3 tagját a Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel, titkos szavazással 3 év időtartamra választja meg.

Munkatársak

Az Igazgató az Egyesület munkaszervezetének egyszemélyi felelős vezetője. Az igazgató és az alkalmazottak alkotják az egyesület munkaszervezetét, mint az egyesület ügyintéző szervét.

Jobb oldalon az oldalmenüben további információkat talál szervezetünkről.