Munkacsoportok

Tagjaink és partnereink számára lehetőséget biztosítunk különböző munkacsoportokban való részvételre.

IMPAKT munkacsoport: A Magyar Adományozói Fórum kezdeményezésére 2010 szeptemberében alakult meg az IMPAKT azaz  Innovatív Magyar Programok a Közösségi Támogatásokért csoport. Az IMPAKT missziója, jól körülhatárolt, a társadalmi befektetések terén elérhető fejlődés valamint fejlesztések – mint például a MAF Társadalmi Befektetések Díj vagy a MAF Felelős Támogató Védjegy - kötik össze a tagvállalatokat. 

Tudásmegosztás munkacsoport: A Magyar Adományozói Fórum 2017-ben indított munkacsoportja, mely a tagok CSR projektjei közötti kapcsolódási pontok feltérképezését, a közös együttműködések kialakítását segíti, azon túl, hogy biztosítja a köztük megvalósuló információ- és tapasztalatcserét valamint az egymástól való tanulást.