Mindössze 4%-os a nonprofit szektor nemzetgazdaságon belüli súlyaránya


62 000 szervezet, 154 000 foglalkoztatott, 1655 milliárd forint bevétel- röviden így jellemezhető a magyar nonprofit szféra 2016-os éve a KSH kutatása szerint. A felmérés eredményei alapján elmondható, hogy a szektorban továbbra is magasabb az állami támogatásokból származó források aránya az alaptevékenységből származó bevételekhez képest, emellett jelentős az önkéntes segítők, valamint a csökkent munkaképességű alkalmazottak foglalkoztatottsága.

A KSH 1993 óta végez éves rendszerességgel teljes körű adatgyűjtést a civil és egyéb nonprofit szervezetek tevékenységéről, humánerőforrásáról, gazdálkodásáról. A kutatás célja a szféra gazdasági és társadalmi súlyának, jelentőségének, valamint a nemzetgazdaság teljesítményéhez és az életminőség javításához való hozzájárulásának a bemutatása. A felmérés főbb eredményei az alábbi módon összegezhetők:

 • 2016-ban valamivel több mint 61,6 ezer – az előző évinél mintegy 536-tal kevesebb – szervezet működött, egyharmaduk (20,6 ezer) alapítványi formában, 41 ezer pedig társas nonprofit szervezetként
 • az alapítványok jelentős részének tevékenysége az oktatáshoz (33,2%), a szociális ellátáshoz (16%) és a kultúrához (14,8%) kötődött, társas nonprofit szervezetek körében a szabadidős (22,5%) és a sportegyesületek (19,7%), valamint a kulturális szervezetek (14,7%) aránya volt a legnagyobb
 • az 1997-ben született közhasznúsági törvénynek köszönhetően Magyarországon másfél évtized alatt a civil szervezetek közel fele vált közhasznúvá, azonban a 2011-ben elfogadott civil törvény hatására 2015-re a szervezetek alig több mint 30%-a, 2016-ra pedig mindössze 19%-a rendelkezett közhasznú minősítéssel
 • a nonprofit szektorban munkaviszonnyal rendelkezők összlétszáma 154 ezer fő volt, ebből több mint 130 ezer fő állt alkalmazásban valamilyen formában: közel 90 ezren főállásban, teljes munkaidőben, 41 ezren részmunkaidőben nem főállású munkavállalóként
 • közel 419 ezer fő vállalt ingyenes munkavégzést különböző szervezeteknél, a klasszikus civil szervezeteknél a 36%-ot is elérte az időadományként elkönyvelhető munkavégzés
 • az önkéntesek által teljesített 54 millió munkaóra több mint 25,7 ezer teljes állású dolgozó munkaidejének felelt meg, tevékenységük becsült értéke 60 milliárd forintra tehető
 • jelentős a csökkent munkaképességű (22 904 fő) és fogyatékos személyek (3882 fő) foglalkoztatottsága; az országszerte alkalmazott 140 ezer megváltozott munkaképességű dolgozó 19%-a nonprofit szervezeteknél végez munkát (összesen 26,7 ezer fő)
 • a hazai nonprofit szervezetek összbevétele 2016-ban több mint 1655 milliárd forint volt, az előző évihez viszonyítva folyó áron 7,2, reálértéken pedig 6,8%-kal nőtt
 • az összbevétel felét a nonprofit vállalkozások termelték ki (közel 866 milliárd Ft), őket követték a klasszikus civil szervezetek 38%-os részesedéssel (közel 630 milliárd Ft), a legkevesebb bevételre pedig az érdekképviseleti szervezetek tettek szert (több mint 159 milliárd Ft)
 • az állami támogatásokból származó források aránya 2015-höz képest jelentősen nőtt, a teljes szektor bevételeinek 40%-a származott állami vagy önkormányzati költségvetésből, ami az egy évvel azelőttihez képest 149 milliárd forinttal több, ugyanakkor sajnálatos, hogy a saját (alaptevékenységi, vállalkozási) bevétel 45%-ra csökkent
 • az 500 ezer forint alatti éves bevételű szervezetek aránya 2015-höz viszonyítva változatlanul 39% volt, az átlagos (több mint 2,35 millió forintos bruttó éves) bér az előző évhez hasonlóan 26%-kal elmaradt a nemzetgazdaságban mért átlagos bruttó keresettől
 • a foglalkoztatottak és a bevétel átlagát véve, megállapítható, hogy a szektor nemzetgazdaságon belüli súlyaránya folyamatosan nőtt, a kilencvenes évek eredményeihez képest csaknem megduplázódott (2010–2012 között meghaladta a 4,0%-ot is), majd némi ingadozást követően 2016-ra visszaállt a 4,1%-os szintre

A KSH nonprofit szektor jellemzőit vizsgáló jelentése, valamint az adatokat tartalmazó táblázatok a következő linken érhetőek el:

http://www.ksh.hu/apps/shop.kiadvany?p_kiadvany_id=1000704&p_temakor_kod=KSH&p_session_id=431658119097292&p_lang=HU

A Magyar Adományozói Fórum Tagjai