Egyre népszerűbbek a win-win alapú CSR és társadalmi befektetési programok


kutatás4A Magyar Adományozói Fórum legutóbbi TOP200 kutatásának eredményei azt mutatják, hogy a hazai vállalatok CSR és társadalmi befektetési gyakorlatában továbbra is egyre hangsúlyosabb szerepet kapnak a közép vagy hosszú távú, win-win alapon megvalósított partnerségi projektek. Tendenciaként elmondható az is, hogy a vállalatok egyre inkább bevonják munkatársaikat a felelősségvállalási programokba. A kutatási eredmények továbbá azt is elárulják, hogy még mindig van mit fejleszteni a közösségi befektetések hatás alapú megközelítésén.

A MAF 2016-ban széleskörű kutatást végzett a TOP200 magyarországi nagyvállalat, valamint a legnagyobb bankintézmények és biztosítók körében a CID Cég-Info Kft. segítségével. A válaszadási arány a korábbi évek kutatásaihoz hasonlóan alakult, a vállalatok támogatási gyakorlatát vizsgáló felmérésében a felkért vállalatok 22%-a (46 cég) vett részt. A hazai vállalati szféra társadalmi befektetésit jellemző legmeghatározóbb irányvonalak az alábbiak szerint foglalhatók össze:

  • A megkérdezett cégek 52%-a a korábbi évekhez hasonlóan továbbra is 10 és 100 millió forint közötti éves keretből finanszírozza támogatásait.
  • A felelősségvállalási projektek megtervezésében a pénzbeni segítség mellett egyre hangsúlyosabb mértékben jelennek meg a természetbeni támogatások és a vállalati önkéntesség, a válaszadók 54%-a mindhárom támogatási formát alkalmazza a programok során.
  • A vállalatok többségénél (40%) 1-5 fő napi 2 órában foglalkozik a CSR illetve társadalmi befektetési programok, tevékenységek megvalósításával, mindössze 36%-uk foglalkoztat munkavállalót napi 8 órában erre a célra.
  • A támogatási projektek fókuszában továbbra is az oktatás áll, amelyet a válaszadók 70%-a jelölt meg fő támogatási területként. Ezt követik a szociális ügyeket (63%), az egészséges életmódot (59%), valamint a környezetvédelmet népszerűsítő felelősségvállalási programok (52%).
  • A társadalmi befektetései programok 83%-ának a gyermekek és a fiatalok a legfőbb kedvezményezettjei.
  • A megkérdezett vállalatok több mint 74%-a leginkább hazai közintézményekkel, 67%-uk pedig segélyszervezetekkel vagy (közvetlen szolgáltatást nyújtó) nonprofit szervezetekkel működik együtt.
  • A vállalatok CSR és társadalmi befektetési gyakorlatában egyre hangsúlyosabb szerepet kapnak a közép vagy hosszú távú, win-win alapú projektek (74%) az egyszeri támogatásokhoz képest.
  • A társadalmi befektetési programokba a vállalatok 70%-a saját munkatársait vonja be az érintetti csoportok közül, a vásárlók illetve a beszállítók bevonása a válaszadók többségénél kevésbé vagy egyáltalán nem jellemző.
  • A társadalmi befektetési programok, támogatások eredményeinek mérése még mindig nem kap megfelelő hangsúlyt, a kérdőívet kitöltők 57%-a méri a társadalmi befektetések és támogatások eredményeit, hatásait valamilyen formában.

A hazai vállalatok támogatási gyakorlatát vizsgáló teljes kutatás az alábbi linken érhető el:

http://donorsforum.hu/hu/kutatasok/trendek/2017-10-30-08-45-17

A Magyar Adományozói Fórum Tagjai